NATURĀLĀ BŪVNIECĪBA

NATURALĀS BŪVNIECĪBAS (Natural building)

Naturāla būve ietver dažādu tehniku pielietojumu un materiālu, kas, galvenokārt, liekot uzsvaru uz ilgtspēju. Veidi, kā panākt ilgtspēju, izmantojot naturālo būvniecību, koncentrējas uz izturību/ilgspēju un pielieto minimāli apstrādātus/pārstrādātus materiālus, kā arī izmanto ekonomiski pamatotus, atjaunojamus resursus, un tādus resursus, kas pārstrādājot vai glābjot rada veselīgu dzīves vidi un uztur gaisa kvalitāti telpās. Naturālajā būvniecībā maksimāli tiek izmantots roku darbs. Tendencēm attīstoties, smagākie darbi tiek mehanizēti tikai daudz, lai neietekmētu fundementālo būtību, ideju un kvalitāti.

Naturālās būvniecības pamatā ir nepieciešamība samazināt piesārņojumu vidē, kā arī mazināt klimata uzsilšanu, kas rodas neskaitāmu rūpnieciski saražotu materiālu ražošanas procesā, kuru mūžs ir salīdzinoši īss un tos utilizējot tiek patērēti resursi, radot lielu piesarņojumu. Lai tā būtu ilgtspējīgāka, naturālā ēkā, galvenokārt, tiek izmantoti plaši pieejami, atjaunojami, atkārtoti izmantoti vai pārstrādāti materiāli. Ātri atjaunojamo materiālu izmantošanai tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība. Ēkas pielāgo vietējam klimatam un pielieto apkārtesošos izejmateriālus, uzsvars tiek likts uz dabisko ventilāciju, veicot projektēšanu, kas būtiski samazina ekspluatācijas izmaksas un pozitīvi ietekmē vidi. Pēdējo laiku tendence ir veidot kompaktas būves, lai samazinātu piesārņojumu un enerģijas patēriņu.

PIELIETOTIE MATERIĀLI

Materiālus, ko pielieto naturalajā būvniecībā:

  • (cob, adobe) māls vai kaļķis, smilts, ūdens, kas, bieži vien, tiek sajaukts ar salmiem, kaņepju špaļiem, koka skaidām un līdzīgiem alternatīviem materiāliem. Tiek veidoti bloki (adobe), kurus izmanto būvniecībā vai šo masu pilda koka rāmī, gatavā celtnes konstrukcijā. (Cob) Monolīta celtnes no māla, zemes maisījuma. Māla vai kaļķa masu pielieto akmens ēku būvniecībā. Daudzi piemēri ir redzami Latvijā, māla kleķa kūtiņas un pils sienas. Naturālajā būvniecībā var izmantot atkārtoti izmantojamus resursus, kas nav toksiski. Piemēram, izmantot neutilizētus materiālus, kā betona gabalus, stiklus, stiklu lauskas, lietotas flīzes utt. 0.089 W/(m*K)
  • Salmu mājas, kas tiek gatavotas no kantainām salmu ķīpām un apmestas ar māla kleķi. Tiek uzceltas koka statņu mājas konstrukcija un pildīta ar salmu masu, kas atjaukta ar māliem. Izgatavo arī koka rāmja blokus, kas pildīti ar sausiem salmiem, mehāniski vai ar rokām . Pēc tam no šiem koka rāmja blokiem tiek salikta māja. Salmu siltumvadāmība pēc dažādiem avotiem ir 0,045-0,055 W/(m*K).
  • Guļbūvju ēkas tradicionāli tiek gatavotas no apaļķoka, kas cirsts pareizā laikā, ir nostāvējis līdz pat 5 gadiem, un ir pilnībā izžuvis. Šādā kokā izveido savienojuma vietas un horizontāli liek apļbaļķus vienu uz otra, kur jau iestrādātas savienojumu vietas, kuru starpā liek ķērpi. Mūsdienās apaļkoku gan vairs dabiski nežāvē un tiek arī izmantoti lieli mehāniski frēzes darbagaldi. Ķērpju vietā tiek izmantots kaņepju pakulas vai aitas vilna. Skuju koka siltumvadāmība pēc 80 gadu macību literatūras ir 0,055-0,07 W/(m*K).
  • Zemes māja, tautas valodā saukta par zemļanku, tiek būvēta izrokot zemē bedri, un sienas apstradājot ar mālu kleķi. Jumts tiek būvēts no apaļkoka, spraugas tiek aiztaisītas ar sūnām un tas tiek apbērts ar smilti, zemi. Zemes mājas (Earthbag) sienas veido no maisiem, kas pildīti ar zemi vai smilti. 1- 2 W/(m*K)
  • Akmens mājas tiek būvētas no laukakmeņiem un klints gabaliem; mūrjava tiek gatavota no kaļķa vai māla masas. 2-3.5W/(m*K)
  • Dabas veidotas mītnes, kurām tiek izmantotas klints alas, smilšu alas, kas tiek nostiprinātas ar balstiem.
  • Bambusu un tamlīdzīgu materiālu ēkas tiek būvētas silta klimata apstākļos, kuras dažkārt, pēc vajadzības, tiek apmestas ar mālu vai kaļķa masu.
  • Koka karkasa mājas pilda ar aitas vilnu, kaņepju špaļiem, kaņepju pakulām, koka skaidām ar kaļķi, kokšķiedru siltumizolāciju vai kūdras pildījumu.

 

Šo ēku būvēšanas procesā cenšas izvairīties no rūpnieciski ražotiem materiāliem, jo tie negatīvi ietekmē vidi, dabu un veselību. Nelieto toksiskus koksnes konservantus, portlandcementa maisījumus un atvasinātus produktus, piemēram, gāzbetonu, krāsas un citus pārklājumus, gāzes gaistošus, organiskus savienojumus (GOS), akmensvati, minerālvati, gumijas izstrādājumus, dažas plastmasas, īpaši polivinilhlorīds (PVC vai “vinils”) un tos, kas satur kaitīgus plastifikatorus vai hormonu saturošus preparātus.