Siltumsukņa efektivitate

Siltumsūknis.

Kā piemēru izmantojot mūsu klimatiskajiem apstākļiem piemērotu māju ar platību 200 m2, var salīdzināt dažādus apkures veidus un to izdevīgumu pēc apkures izmaksām. Lodziņā varat arī ievadīt savas mājas platību, un  tabulā automātiski tiks aprēķinātas energoresursu izmaksas tieši jūsu mājai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie aprēķini ir tikai aptuveni — energoresursu patēriņš ir atkarīgs no dažādiem rādītājiem: vai māja ir siltināta, kāds ir tās siltuma zudums u.c.

Tālāk esošajā tabulā salīdzināti apkures veidi pēc izmantotajiem energoresursiem.*

Informācija atjaunināta 17.07.2009.

Izmantotais
apkures veids
Energoresursu
mērvienība
Enerģija no
vienības, kW***
kW
Cena par
vienību,
LVL
Patērētais
daudzums gadā
Izmaksas
gadā,
LVL
Izmaksas
mēnesī,
LVL
Akmeņogles tonna 5180,00 110,00 6,00 660,00 55,00
Skaidu briketes, granulas tonna 3450,00 110,00 9,00 990,00 82,50
Malka m3 1200,00 22,00 25,00 550,00 46,00
Dabasgāze m3 8,00 0,313 3845,00 1203,00 100,25
Sašķidrinātā gāze (propāna un butāna maisījums) tonna 12 482,00 570,00 2,474 1410,00 117,50
Šķidrais kurināmais m3 9650,00 620,00 3,2 1984,00 165,30
Elektriskā apsilde kWh 1 0,071 28050,00 1991,55 166,00
Siltumsūknis + radiatoru apsilde koeficients** 3,7 0,071 7580,00 538,26 44,85
Siltumsūknis + siltās grīdas koeficients** 4,4 0,071 6310,00 448,00 37,30

* Energoresursu cenas var mainīties.

** Koeficients — lietderības koeficients, kas nosaka siltumsūkņa darbības efektivitāti, t.i. — no siltumsūkņa saņemtā siltumenerģija attiecībā pret patērēto elektroenerģiju.

*** Provizoriska, var mainīties atkarībā no energoresursu sastāva un kvalitātes.

Salīdzinājums dots jaunai mājai ar nelieliem siltuma zudumiem. Vecākām ēkām ar sliktu siltumizolāciju vai konstruktīvi sarežģītām ēkām (dažādi arhitektoniski risinājumi, stiklotas virsmas, baseins, apsildāmas virsmas u.c.) izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši projektam.