Apkure

Viens no apkures sistēmas pamatelementiem ir sildķermenis, kas ar siltumnesēja starpniecību pievada siltumu apkurināmajām telpām. Ar sildķermeņu tipu un izvietojumu ir saistīti telpu plānojuma risinājumi un interjers. Sildķermeņi siltumu atdod starojuma un konvekcijas veida. Ja siltumu telpai pievada konvekcijas veidā, sasilušais gaiss ceļas uz augšu un sasilda telpas augšējo daļu. Ja pārsvarā ir starojuma siltumatdeve, labāk sasilst telpas apakšējā zona un gaiss telpā sasilst vienmērīgāk.Sildķermeņa veidi: gludas tērauda sildcaurules, ribotas sildcaurules, apvītas caurules, čuguna sekciju radiatori, tērauda radiatori, konvektori un betona sildpaneļi. Dzīvojamo un administratīvo ēku telpās ieteicami radiatori, konvektori un sildpaneļi. Vannas istabās uzstāda gludās sildcaurules un dvieļu žāvētājus.Telpas siltuma zudumus, kurus izmanto apkures sistēmas jaudas aprēķināšanai, atrod, summējot visu norobežojošo konstrukciju siltuma zudumus.Q=(A/R0)(tT-tA)(1+Σŋ),W

A – norobežojošās konstrukcijas virsmas laukums, m2;
R0 – norobežojošās konstrukcijas siltumpārejas pretestība, m2K/W;
tT – telpas gaisa aprēķina temperatūra, °C;
tA – āra gaisa vai aukstākās telpas aprēķina temperatūra, °C;
Σŋ – papildu siltuma zudumu koeficientu summa.

Aprēķinātie zudumi jāpalielina par: 5% – stūra telpām; 10% – sienām, kas atrodas uz Z, A, AZ, ZR; 5% – sienām, kas atrodas uz R, DA; 5% – sienām, ja vēja vidējais ātrums janvārī nepārsniedz 5m/s, 10% – 5…10m/s un virs 10m/s +15%.

Katrai telpai siltuma zudumus rēķina atsevišķi. Aprēķina piemērs stūra istabai daudzdzīvokļu mājā, dzīvoklis neatrodas pirmajā vai piektajā stāvā.

 

Att.1.Istabas plāns

Šai istabai ir divas norobežojošās konstrukcijas: ārsienas un logs. Ārsienu virsmas laukums A=23.8 m2(ārsienām, kurās ir logi un durvis, laukumu parasti pieraksta, neatņemot logu un drvju laukumus) un loga virsmas laukums A=4.5 m2

Tā kā jāņem vērā siltuma plūsmu no istabā uzstādītām elektroiekārtām un apgaismes ķermeņiem, lai telpas temperatūra būtu 20°C, tad aprēķina temperatūra (tT) būs 18°C. Visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra (tA) Rīgā ir -20.7°C. Norobežojošās konstrukcijas siltumpārejas pretestība (R0), ja tT≥18°C ir 3.0 m2K/W ārsienai un logam 0.5 m2K/W (no Arhitektūras un celtniecības ministrijas 1991.g. 12. septembra pavēles Nr.68). Papildus jāpieskaita 5% tā kā stūra istaba un 10%, ja ārsienas atrodas uz AZ un ZR, kopā 15%.

Q(ārsienām)=(23.8/3)(18-(-20.7)(1+0.15)=353W
Q(logam)=(4.5/0.5)*38.7*1.15=401W
Q=353+401=754W

Ja paredzēts izmantot tērauda paneļu radiatorus, tad tos izvēlas pēc ražotāju dotajām parametru tabulām, atbilstoši aprēķinātajai telpai nepieciešamajai jaudai Q. Izvēle arī ir atkarīga no ūdens temperatūras apkures sistēmā. Tā PURMO Compact radiatoriem tiek piedāvāti 3 varianti tturp/tatp/ttelpā.

PURMO radiatoriem ir 4 tipi:

Att.2.Radiatoru tipi

Istabai, kas parādīta piemērā ir nepieciešams 754W un pieņemsim kā temperatūras apkures sistēmā un telpā ir 75/65/20°C, tad šiem parametriem no PURMO kataloga var izvēlēties dažādus variantus, kas tuvāk sirdij un interjeram. Tā piemēram var paņemt C11 radiatoru ar augstumu 300mm, jauda, kas vairāk atbilst aprēķinātai (jāņem lielāko) ir 764W, radiatora izmēri sanāk 300×60x1400mm. Ja nepatīk īss un gars radiators, tad var paņemt no C11 tipa radiatoru ar augstumu 500mm ar jaudu 781W un tad izmēri būs – 500×60x900mm. Var paņemt nedaudz biezāku radiatoru C21 tipa ar to pašu augstumu 500mm, jauda būs 809W un izmēri 500×70x700mm. Šis variants nav labs, jo radiatora jauda stipri atšķiras no aprēķinātas. Visvairāk radiatora jauda atbilst aprēķina jaudai, ja radiators būs C21 tipa ar garumu 300mm, garumu 1000mm un jaudu 761W. Ja jauda ir liela un nevar atrast piemērotāko, tad var uzstādīt divus vai trīs radiatorus, lai kopēja jauda būtu vienāda vai nedaudz lielāka aprēķinātai.

Att.3. Radiators PURMO Compact

Ir vairums radiatoru ar dažādu dizainu un pieslēguma veidiem, zinot nepieciešamo jaudu pēc ražotāja katalogiem var izvēlēties sev piemērotāko variantu.